قنادی میلادن در ارگ جدید افتتاح شد .

روز دوشنبه بیست و ششم آذرماه کارگاه شیرینی پزی و قنادی میلان در ارگ جدید، واقع در خیابان سایه ،  با حضور آقای مهندس فهمی مدیریت محترم شهرک ارگ جدید و جمعی از مدیران کارخانجات و ساکنین شهرک، کار خود را آغاز کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered By Morteza Soleimani
error: Content is protected !!
Open chat